***


Все вокругъ меня, какъ прежде —

Пестрота и блескъ въ долинахъ…

Лѣсъ опять тѣнистъ и зеленъ,

И шумитъ въ его вершинахъ…


Отчего жъ такъ сердце ноетъ,

И стремится, и болѣетъ,

Неиспытаннаго проситъ,

И о прожитомъ жалѣетъ?


Аполлонъ МайковъПортретъ женщины.


Открыточный форматъ.

Оборотъ чистый.